Letselschade; welke schade wordt vergoed?

Als u letselschade oploopt door bijvoorbeeld een arbeids- of verkeersongeval, komt er doorgaans erg veel op u af. Naast het verdriet en de beperkingen die u wellicht hebt gekregen als gevolg van het ongeluk, lijdt u waarschijnlijk ook andere schade. De aansprakelijke partij (in de praktijk is dit meestal zijn of haar verzekeraar) dient uw schade aan u te vergoeden. Uitgangspunt is dat alle schade van het slachtoffer waarvoor hij niet zelf verantwoordelijk is, vergoed moet worden. De schade die het slachtoffer lijdt, verschilt van geval tot geval.

Veelal vormt inkomensschade een van de grootste schadeposten, want door het ongeval komt u wellicht in een uitkeringssituatie terecht of loopt uw carrière schade op. Andere schadeposten zijn bijvoorbeeld beschadigde zaken (zoals kapotte kleding, een beschadigde auto of fiets, kapotte juwelen, etc.), kosten voor hulp in de huishouding of bij het verrichten van klussen in en om het huis, kosten voor aanpassing van uw woning en aangepast vervoer, het eigen risico van de ziektekostenverzekering en/of ziektekosten die u niet vergoed krijgt, kosten voor verblijf in het ziekenhuis of voor revalidatieopname, kosten voor benodigde hulpmiddelen, een verhoogde premie bij het afsluiten van een ongevallen-, arbeidsongeschiktheids- en/of levensverzekeringspremie voor uw hypotheek als gevolg van het letsel, extra uitgaven voor kinderopvang, kosten voor persoonlijke en uiterlijke verzorging, verhuiskosten, kosten wegens studievertraging, kosten die u maakt voor uw visite in bijvoorbeeld het ziekenhuis, reiskosten, kosten voor opvang van dieren, extra energiekosten als gevolg van noodzakelijk langduriger verblijf thuis, kosten wegens verhoogde economische kwetsbaarheid (want vanwege de ontstane beperkingen hebt u mogelijk een grotere kans om bij een reorganisatie van uw werkgever werkloos te raken en zijn uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt wellicht beperkter en blijft u langer werkloos) en smartengeld. Ook de kosten van bewindvoerderschap wanneer bewindvoering noodzakelijk is als gevolg van het letsel dienen te worden vergoed.

Het bovenstaande overzicht is echter niet sluitend. Van geval tot geval moet bekeken worden welke schade is of zal worden geleden door u als slachtoffer. Als slachtoffer doet u er daarom verstandig aan om vanaf dag 1 van het ongeval de schade en beperkingen waar u tegenaan loopt bij te houden en alle bonnetjes e.d. te bewaren. Een advocaat die letselschadezaken doet kan u goed helpen bij het in kaart van uw schade en ervoor zorgen dat u deze vergoed krijgt. Hebt u vragen over schade en/of uw schadeposten als gevolg van opgelopen letselschade, neemt u dan gerust contact met ons op.

mr. Laura Cassese, advocaat te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht