Het rechtsgebied Personen- en familierecht omvat o.a. echtscheiding, einde samenwoning, alimentatie, gezag/voogdij over minderjarigen, internationale kinderontvoering, omgangsregelingen, voornaamswijziging, boedelscheiding, adoptie, ouderschapsplan, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontkenning vaderschap, beëindiging geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, pensioenverdelingskwesties, curatele, onderbewindstelling,  en mentorschap.