Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten. Soms hele eenvoudige, bijvoorbeeld in een winkel. Maar ook complexe. Overeenkomsten moeten netjes worden opgesteld en worden nagekomen. Problemen ontstaan wanneer afspraken niet goed zijn verwoord. Dan komt juridisch advies goed van pas. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van uw algemene voorwaarden, bij geschillen omtrent levering van ondeugdelijke producten/apparaten en bij geschillen omtrent nakoming of ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding.