Door onze efficiënte werkwijze en kantoororganisatie, zijn wij in staat u bij te staan tegen concurrerende tarieven.

Wij rekenen een uurtarief van € 175,– voor particulieren en € 190,– voor bedrijven (excl. 6% kantoorkosten en btw). Daarmee bieden wij u veel ervaring en goede kwaliteit tegen een relatief lage en scherpe prijs. Als er in uw zaak een zitting volgt bij de Rechtbank te Almelo, dan zullen de door u te betalen reiskosten van de advocaat bovendien beduidend minder bedragen, indien u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, aangezien de Rechtbank gevestigd is nabij het centrum van Almelo, net als ons kantoor.

In bijzondere gevallen kan bovendien een lager uurtarief worden overeengekomen, aangezien wij vinden dat rechtsbijstand zo toegankelijk mogelijk dient te zijn. Ook indien u een bepaalde hoeveelheid zaken per jaar aanlevert, kan een lager uurtarief worden overeengekomen; de hoogte van het uurtarief is dan afhankelijk van het aantal zaken dat wij voor u mogen behandelen.

Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘toevoeging’ genoemd); u betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage voor uw zaak, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand verzorgen wij voor u.

Letselschadezaken

In vrijwel alle letselschadezaken kunnen wij u kosteloos bijstaan. In de wet en rechtspraak is vastgelegd dat de aansprakelijke partij (meestal een verzekeraar) uw schade dient te vergoeden, waaronder de advocaatkosten.

Mediation

Bij mediation hanteren wij een uurtarief van € 150,– voor particulieren en € 160,– voor bedrijven (excl. 6% kantoorkosten en btw). Een toevoeging (d.w.z. door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) is ook mogelijk bij mediation; dan betaalt u slechts € 53 of € 105 per persoon voor de gehele mediation (!), afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen (tarieven geldend op 1 januari 2015).

Incasso

Voor incassozaken waarbij geen inhoudelijk verweer is te verwachten, rekenen wij een gematigd uurtarief en een percentage van het belang van de zaak.

Vast bedrag

Het is mogelijk om een “fixed fee” af te spreken, dat wil zeggen een vast en vooraf met u afgesproken bedrag, dat niet hoger zal uitvallen.

Verzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij u veelal kosteloos bijstaan; de rechtsbijstand of mediation wordt dan betaald via uw rechtsbijstandverzekering.