Mr. Laura Cassese heeft het Gymnasium doorlopen op CSG Het Noordik te Almelo en daarna heeft zij Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze in mei 2001 afstudeerde. Sinds 2004 is zij werkzaam als advocaat en sinds 2008 tevens als MfN-registermediator. Na gedurende 5 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Almelo, is zij in 2009 samen met mr. Diederik Briedé een eigen advocatenkantoor begonnen in Almelo.

Zij heeft zich gespecialiseerd in letselschaderecht, personen- en familierecht en strafrecht en staat als zodanig geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij zal de opleiding voor de LSA aan de Grotius Academie (specialisatieopleiding Personenschade, letselschade en overlijdensschade) naar verwachting in juni 2020 afronden. Aan het volgen van deze opleiding zijn zeer strenge eisen verbonden, zoals: minimaal 5 jaar advocaat zijn en een ruime ervaring hebben in het claimen van letselschade. Zij heeft als advocaat en MfN-registermediator een omvangrijke proces- en mediationervaring, die van groot nut is voor haar cliënten.

Op het gebied van letselschadezaken heeft zij zich in het bijzonder gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers van arbeidsongevallen en verkeersongevallen. Tevens staat zij werkgevers bij wier werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door een ongeval of medische fout; zij verhaalt voor hen het verschuldigde loon en de kosten van re-integratie op de aansprakelijke partij.

Op het gebied van personen- en familierecht behandelt zij met name (complexe) echtscheidingen, ondertoezichtstellings- en uithuisplaatsingsprocedures, alimentatie-, omgangs-, gezags- en erkenningszaken.

Op het gebied van strafrecht heeft zij zich met name gespecialiseerd in zaken waarbij een verdachte is gedagvaard of opgeroepen om te verschijnen bij de Politierechter of Officier van Justitie.

Naast haar werk als advocaat is zij werkzaam als MfN-registermediator en in die hoedanigheid op vele terreinen inzetbaar; daarvoor verwijzen wij u o.a. naar de rechtsgebieden op deze website. Zij staat erom bekend dat men onder haar begeleiding vrijwel altijd tot overeenstemming komt. Zij wordt ook regelmatig als mediator ingezet door Rechtbanken en Gerechtshoven.

* indicates required field

Ondersteund door Fast Secure Contact Form

laura2